Trappemanualen er en samling forskrifter, anbefalinger og gjengivelser fra standarder. Ved å følge trappemanualen vil alle aktører fra prosjekterende til utførende bidra til at trappen blir optimal for brukeren. Trappemanualen er utgitt av Norsk Trevare, http://www.trevare.no

Alle forskrifter og anbefalinger rundt prosjektering av trapp er samlet i Trappemanualen som er utgitt av Norsk Trevare

© Copyright 2022 Nor-Trapp AS | Nettside laget av GP Marked