NOR-TRAPP ble etablert i 1946 og er den rendyrkede trappeprodusenten med lengst tradisjoner i Norge. Helt fra oppstarten har familiebedriftens visjon vært industriell utvikling av trappeproduksjon, gjennom innovasjon og langsiktig vekst.

I begynnelsen hadde selskapet lokaler i Oslo. Etter hvert som bylokalene ble for små flyttet virksomheten til Ski. Dermed ble planene om å flytte trappeproduksjonen fra snekkerverkstedet til den moderne industribedriften realisert. I 1959 ble NOR-TRAPP den første industribedriften som rendyrket utvikling av trapper. En ny spesialfabrikk stod klar i 1963, men ble snart for liten. Allerede i 1970 flyttet bedriften til Rakkestad, hvor fabrikken har fem tusen kvadratmeter med trivelige lokaler, moderne maskinpark og dyktige faghåndverkere.

På slutten av 80-tallet ble NOR-TRAPP foregangsbedrift i bransjen ved å være tidligst ute med datastyrt produksjon i Europa. Siden den gang har selskapet hatt en systematisk og bevisst satsning på innovasjon og utvikling i produksjon og administrasjon.

Kombinasjonen av å være en ledende teknologisk spesialfabrikk og generasjoners satsning på kompetanseutvikling gjennom erfarne faghåndverkere gir gode, varige og sikre kvalitetsprodukter.
For å være nær markedet har NOR-TRAPP fagrepresentanter i åtte områder i Norge. Representantene bistår kundene med råd, veiledning og monterer den ferdige trappen. Samtlige er fagfolk og står til tjeneste i ditt distrikt. Kundene kan også få råd, veiledning og montør direkte fra fabrikken.

I møtet med kunden er alle NOR-TRAPPs fagfolk opptatt av å følge opp hver enkelt kunde proaktivt gjennom prosessen med valg, oppmåling og tilpasning av den nye trappen. Egne kvalitetssikringssystemer gir høy leveringssikkerhet, detaljerte og godt spesifiserte tilbud og solid leveringsevne. Fleksibilitet i kundedialog og utforming av produktet har vært mottoet overfor små og mellomstore kunder, både profesjonelle og enkeltpersoner, i over 60 år.

NOR-TRAPP beskjeftiger i dag 35 personer, hvorav majoriteten har vært ansatt i selskapet i over 20 år. Våre medarbeidere står på for å gi entreprenører, byggmestre og privatpersoner de beste og mest kostnadseffektive trappeløsningene.

 

NOR-TRAPP - i naturen og av naturen!

NOR-TRAPP har lengst erfaring med rendyrket trappeproduksjon i Norge. Vår fagkunnskap og håndverkstradisjon strekker seg tilbake til 1946, og gir kunden trapper av unik kvalitet og utforming. Derfor er våre produkter varige, sikre og av god design – norskproduserte trapper direkte fra vår fabrikk, i naturen og av naturen

© Copyright 2022 Nor-Trapp AS | Nettside laget av GP Marked