Bre

Denne trappens utforming gir et moderne og fremtidsrettet design samtidig som uttrykket i utformingen er varig. Her kombinerer vi tre og stål for å gi trappen et tidsmessig riktig preg. Bre kan tilpasses de andre modellene og skreddersys som våre øvrige varianter.

Bre er en kombinasjon av håndlist type B, meglere type 17 og sprosse i stål.

Planlegg trappen i god tid!
For at trappen skal bli vellykket bør den planlegges med resten av huset slik at den blir en del av helheten. Plassering og utforming avgjøres mest effektivt på et tidlig tidspunkt.