Trappevekslinger

Anbefalte trappemål:
Prosjekteringen av trapperommet er en forutsetning for å få en trapp som er god å gå i, og ikke minst en trapp som tilfredsstiller kravene i Byggeforskriften. Vi har de siste årene sett en tendens til tykkere bjelkelag grunnet bl.a. tekniske installasjoner. Dette fører til økt etasjehøyde, behov for flere opptrinn, og derfor også større areal som må avsettes til trappen. For prosjektering av trapperom, se «trappemanual»!

Her er angitt anbefalte mål (i cm) på trapper til boliger. Forutsatt etasjehøyde maks 277 cm og 15 opptrinn. Ved større etasjehøyde bør antall opptrinn økes, og det må derved også avsettes større
areal til trappen. Vekslingsåpningen bør ha en bredde på minimum 97 cm, ferdig kledd. Vennligst klikk på bildene for å se dem i original størrelse.