Dreid

Dreide sprosser er for deg som ønsker en tradisjonell trapp. Vår modell Morene har et klassisk snitt som inneholder elementer av dreide sprosser og meglere som sammen med en profilert håndlist gir et tradisjonelt og solid preg.
Du kan hos oss velge mellom to ulike dreide sprosser fra vårt standardutvalg. Andre typer kan leveres etter nærmere avtale.