Dreid

Vi lagerører kun 2 typer dreide meglere. Dersom du ønsker noe annet enn vårt standardsortiment hjelper vi deg gjerne! Ved valg av dreide sprosser er det naturlig å velge en megler med samme form.