Meglere

Meglere blir benyttet som endestolper i overgang mellom gulv og trapp i tillegg til støtter mot gelender. Meglere blir også kalt stolper eller konger. Vi har et utvalg av meglere i vårt standardsortiment, men kan skaffe andre typer etter nærmere avtale.